PROGRAMLAR

WORKSHOPLAR

EBE, çalışanlar ve yöneticiler için çok çeşitli workshop programları sunmaktadır. Bu workshop programları şirketlerin ve kişilerin ihtiyaçlarına göre 1, 2 veya 3 günlük programlar olarak değişiklik göstermektedir. Programlar İngilizce seviyesi intermediate ve üstü olup sunum, iş yazışmaları, toplantılar, anlaşmalar veya telefon görüşmeleri gibi spesifik alanlarda yardıma ihtiyaç duyan çalışanlar ve yöneticiler için tasarlanmıştır. Bireylerin ihtiyaçlarının çok fazla çeşitlilik göstermesinden ötürü programlarımızı, şirketlerin kurumsal kimliklerini ve kişilerin bireysel ihtiyaçlarını değerlendirerek planlamaktayız.Workshoplarda, katılımcıların yeni beceriler kazandığı ve bu becerilerin derslerde uygulamasının sağlandığı, İnteraktif (etkileşimli) eğitim metodu uygulanmaktadır. Katılımcılar, eğitmenlerimizin sürekli olarak geri bildirimlerde bulunduğu ve öğrencilerin derse katılımının sağlandığı bu yaklaşım ile eğitim almaktadır. Uygulanan bu yaklaşımın etkili olabilmesi için sınıftaki öğrenci sayısının 10 kişiyi geçmemesi tavsiye edilir.