İŞ GELİŞTİRME

YÖNETİM

Yöneticiliğe giriş programı, takımlarını etkili bir şekilde yönetme becerilerine sahip olmak isteyen yeni yöneticiler için tasarlanmıştır. Program Türkçe olarak da verilmekte olup bireylerin ve grupların ihtiyaçlarına göre ortalama 20 saat sürmektedir. Bu programda çalışanlara nasıl etkili yöneticilik ve liderlik yapacakları öğretilir. Örneklerle ve uygulamalı bir şekilde nasıl ikna edici konuşmalar ve yazışmalar yapmaları gerektiği anlatılır. Gerekli olduğu durumlarda, uluslararası çevrede farklı kültürlere odaklanıp, bu çevrelerde nasıl yöneticilik yapılması gerektiği konularına yoğunlaşmaktayız. Ayrıca, yönetici adaylarına güçlü ve zayıf yönlerini öğrenmeleri ve bunların farkında olup daha iyi bir yönetici olmaları için gerekli olan becerileri kazanmalarına yardım etmekteyiz. Katılımcıların ihtiyaçlarının çok fazla çeşitlilik göstermesinden ötürü programlarımızı, şirketlerin kurumsal kimliklerini ve kişilerin bireysel ihtiyaçlarını değerlendirerek planlamaktayız. Programımızı katılımcıların ihtiyaçlarına göre etkili bir şekilde planlamak için, programımız başlamadan önce ihtiyaç analizi yapılmaktadır.

Eğitimlerde, katılımcıların yeni kelimeler öğrendiği, beceriler kazandığı ve bunların derslerde uygulamasının sağlandığı İnteraktif (etkileşimli) eğitim metodu uygulamaktadır. Katılımcılar, eğitmenlerimizin sürekli olarak geri bildirimlerde bulunduğu ve öğrencilerin derse aktif katılımının sağlandığı bu dinamik yaklaşım ile eğitim almaktadır. Uygulanan bu yaklaşımın etkili olabilmesi derslerin özel ders veya küçük gruplar olarak alınması tavsiye edilir.