PROGRAMLAR

İŞ GELİŞTİRME

EBE, uluslararası çevreler ile iş yapan şirketler için danışmanlık alanında çeşitli programlar sunmaktadır. Bu programlar yöneticiler ve çalışanlar için bire-bir veya grup dersleri olarak verilmektedir. Programlar, satış, işe alım, danışmanlık - rehberlik, mülakat becerileri veya kültürlerarası anlayış gibi spesifik alanlarda yardıma ihtiyaç duyan kişiler için tasarlanmıştır. Derslerimiz katılımcıların ihtiyaçlarına göre Türkçe veya İngilizce olarak verilebilmektedir. Bireylerin ihtiyaçlarının çok fazla çeşitlilik göstermesinden ötürü programlarımızı, şirketlerin kurumsal kimliklerini ve kişilerin bireysel ihtiyaçlarını değerlendirerek planlamaktayız.Katılımcıların yeni kelimeler öğrendiği, beceriler kazandığı ve bu beceriler ile kelimelerin derslerde uygulamasının sağlandığı İnteraktif (etkileşimli) eğitim metodunu uygulamaktayız. Katılımcılar, eğitmenlerimizin sürekli olarak geri bildirimlerde bulunduğu ve öğrencilerin derse katılımının sağlandığı bu dinamik yaklaşım ile eğitim almaktadırlar. Uygulanan bu yaklaşımın etkili olabilmesi için sınıftaki öğrenci sayısının 10 kişiyi geçmemesi tavsiye edilir.