İŞ GELİŞTİRME

KÜLTÜRLER ARASI İLETİŞİM

Kültürler arası iletişim için verilen workshop programımız, katılımcıların kültürler arası farkları anlamalarına ve öğrenilen bu farklılıkları etkili bir şekilde kullanmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu program bireylerin ve şirketlerin ihtiyaçlarına göre 1 veya 2 gün sürebilmektedir. Program kültürler arasındaki farklılıkları anlama konusunda Türkiye’de çalışan yabancılar veya yabancı müdürleri olan Türk çalışanlardan yardıma ihtiyaç duyan bireyler için tasarlanmıştır. Programda pek çok farklı başlık ele alınmaktadır; değişik kültürel özellikler, günlük hayat uygulamaları ile ilgili ipuçları ve çözümlemeleri bunlardan bazılarıdır. Katılımcıların ihtiyaçlarının çok fazla çeşitlilik göstermesinden ötürü programlarımızı, şirketlerin kurumsal kimliklerini ve kişilerin bireysel ihtiyaçlarını değerlendirerek planlamaktayız. Programımızı bireylerin ihtiyaçlarına göre etkili bir şekilde planlamak için, programımız başlamadan önce ihtiyaç analizi yapılmaktadır.

Eğitimlerde, katılımcıların yeni kelimeler öğrendiği, beceriler kazandığı ve bunların derslerde uygulamasının sağlandığı İnteraktif (etkileşimli) eğitim metodu uygulamaktadır. Katılımcılar, eğitmenlerimizin sürekli olarak geri bildirimlerde bulunduğu ve öğrencilerin derse aktif katılımının sağlandığı bu dinamik yaklaşım ile eğitim almaktadır. Uygulanan bu yaklaşımın etkili olabilmesi için sınıftaki katılımcı sayısının 10 kişiyi geçmemesi tavsiye edilir.