WORKSHOPLAR

TOPLANTI & ANLAŞMA İNGİLİZCESİ

İş İngilizcesi programlarından, çalışma hayatında yer alan herkes (üst düzey yöneticiler, orta düzey yöneticiler, yönetici adayları, sekreterler, satış departmanları, insan kaynakları, muhasebe, iş geliştirme bölümleri, AR-GE bölümleri vb) kendilerine kariyerleri açısından gelişme ve ivme kazandıracak bir şekilde yararlanabilirler. Günümüzde iş dünyasının ortak dili haline gelen İngilizce’nin çalışma hayatında çeşitli uygulama alanları vardır.

Toplantı ve Anlaşma İngilizcesi kursu katılımcıların etkili bir şekilde toplantıları yönetmesi, katılması ve anlaşma yapabilmeleri için gerekli olan becerileri ve İngilizceyi öğrenmeleri için tasarlanmıştır. Bu programın süresi bireylerin ve şirketlerin ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Gruplara yönelik 1, 2 veya 3 günlük Workshop programı halinde öğretilebileceği gibi, bireylere ise kişisel ihtiyaçlarına göre ortalama 16 saat sürmektedir.  Program, İngilizce seviyesi intermediate ve üstü olup, önemli iş toplantılarına katılan, toplantıları yöneten ve iş anlaşmalarında hassas konuları ele alma alanında yardıma ihtiyaç duyan bireyler veya gruplar için tasarlanmıştır. Bireylerin ve grupların ihtiyaçlarının çok fazla çeşitlilik göstermesinden ötürü programlarımızı, şirketlerin kurumsal kimliklerini ve kişilerin bireysel ihtiyaçlarını değerlendirerek planlamaktayız. Bu planlama için programımız başlamadan önce ihtiyaç analizi yapılır. 

Genel olarak programımızda, etkili bir toplantı için gerekli olan beceriler ve dil öğretilmektedir. Üzerinde durulan konu başlıklarından bazıları şunlardır:

•    Ülkeler ve şirketler arasındaki kültürel farklılıklar
•    Değişik anlaşma yapma yöntemleri
•    Ajanda oluşturulması
•    Kendi pozisyonunuzun sunulması
•    Vurgulama yapmak
•    Geri bildirimlerde bulunma
•    Aktif bir şekilde dinleme yapma ve sorular sorma
•    Anlaşmazlıkları (ihtilafları) yönetme
•    Konuşma ve tonlamaların yumuşatılması
•    Konuşmayı bölme ve konuya katılmadığını belirtme
•    Pazarlık yapma
•    Önerilerde bulunma
•    Toplantıyı bitirme

Eğitimlerde, katılımcıların toplantılarda kullanabileceği yeni kelimeler öğrendiği, beceriler kazandığı ve bunların derslerde uygulamasının sağlandığı İnteraktif (etkileşimli) eğitim metodunu uygulamaktayız. Katılımcılar, eğitmenlerimizin sürekli olarak geri bildirimlerde bulunduğu ve öğrencilerin derse katılımının sağlandığı bu dinamik yaklaşım ile eğitim almaktadır. Uygulanan bu yaklaşımın etkili olabilmesi için sınıftaki katılımcı sayısının 10 kişiyi geçmemesi tavsiye edilir.