İŞ GELİŞTİRME

SPIN SELLING

Spin selling, satış programının ikinci kısmıdır. Öğrenciler Satış İngilizcesi dersinde satış ile ilgili temel bilgileri öğrenmektedir. Spin-selling dersi Satış İngilizcesi dersini almış ve satış alanında tecrübesi olan kişiler için uygun bir programdır.
 
Spin-selling dersinde satış elemanlarının satış esnasında sorması gerekli olan soru tipleri daha derin bir şekilde ele alınır. Bu programda, öğrencilere durum, problem, ihtiyaçları ve sonuçları nasıl uygun bir şekilde incelemeleri gerektiği öğretilir. Aşağıda, ofiste daha iyi İngilizce seviyesine, iletişim becerisine ve spin-selling sürecini anlama gereksinimi duyan bir kişi ile ilgili örneği bulabilirsiniz:

İlk sorular duruma odaklanan sorulardır. Satış sürecinde satış elemanı müşterilerin durumuna odaklanmalı ve çalışan sayısını ve İngilizceyi ne kadar sıklıkla kullandıklarını anlamak için sorular sormalıdır. İkinci olarak, satış elemanı zayıf iletişimin iş ortamında yarattığı sorunlara odaklanmalıdır. Üçüncü olarak, ofiste zayıf iletişimin olumsuz sonuçlarına odaklanmalıdır. Son olarak ise iş yerinde daha iyi bir iletişim ortamının bulunmasının şirkete kazandıracağı verimlilik ve mali faydalar ile ilgili sorulara odaklanmalıdır. Müşterinin içinde bulunduğu durumu, problemlerini, ihtiyaçlarını ve çözümlerini belirlemenin ardından katılımcılar sonuca yönelik daha etkili sunum yapmayı öğrenirler.
 
Bu program Türkçe olarak da verilmektedir. Program, grupların ve bireylerin ihtiyaçlarına göre ortalama 2 ile 3 gün arası sürmektedir. Katılımcıların ihtiyaçlarının çok fazla çeşitlilik göstermesinden ötürü programlarımızı, şirketlerin kurumsal kimliklerini ve kişilerin bireysel ihtiyaçlarını değerlendirerek planlamaktayız. Bu planlama için, programımız başlamadan önce eğitim alacak kişilere ihtiyaç analizi yapılmaktadır.

Eğitimlerde, katılımcıların yeni kelimeler öğrendiği, beceriler kazandığı ve bunların derslerde uygulamasının sağlandığı İnteraktif (etkileşimli) eğitim metodu uygulamaktadır. Katılımcılar, eğitmenlerimizin sürekli olarak geri bildirimlerde bulunduğu ve öğrencilerin derse aktif katılımının sağlandığı bu dinamik yaklaşım ile eğitim almaktadır. Uygulanan bu yaklaşımın etkili olabilmesi için sınıftaki katılımcı sayısının 10 kişiyi geçmemesi tavsiye edilir.