DUYURULAR

İngilizce Seviyesi ve Ekonomik Gelişmişlik

Christopher McCormick
November 15, 2013
Harvard Business Review

https://hbr.org/2013/11/countries-with-better-english-have-better-economies/

Dünya üzerindeki milyarlarca insan kişisel gelişim ve aynı zamanda ekonomik gereksinim nedeniyle sürekli İngilizce öğrenmeye çalışıyorlar. Küresel iş dünyasında ortak dil olarak kullanılan İngilizce’ nin konuşulduğu ülkelerde doğan kişiler şanslı olarak kabul edilirken,  fakat İngilizcenin resmi dil olarak kullanılmadığı Çin, Rusya ve Brezilya gibi gelişmekte olan ülkeler için İngilizce önemli bir araçtır. Bu ülkelerde yaşayan insanlar haklı olarak İngilizce’nin yurtiçinde ve yurtdışında yeni fırsatlardan yararlanmalarına yardımcı olacağına inanırlar.

Küresel iş dünyasının liderleri neden dünyanın öbür ucundaki kişilerin İngilizce öğrenmeleriyle ilgilenmeli?
 
Araştırmalar toplumun İngilizce seviyesi ile ekonomik gelişmişlik arasında doğrudan bir korelasyon olduğunu göstermektedir. Gayrisafi milli gelir ve gayrisafi milli hasıla gibi göstergeler yükselmektedir. 60 tane ülkenin İngilizce seviyelerinin sıralandığı 2013 EF İngilizce Yeterlilik İndeksi (EF EPI), İngilizce seviyesinin artması ile kişi başına düşen milli gelirin artmasının bağlantılı olduğunu göstermiştir. Dünya genelindeki insan kaynakları yöneticilerinin bildirdiklerine göre ülkelerinin İngilizce seviyelerine oranla daha iyi bir İngilizce seviyesine sahip olan kişilerin, olmayanlara oranla %30-50 arası daha yüksek maaşlar kazanmaktadırlar.

İngilizce seviyesi sadece geliri arttırmakla kalmaz aynı zamanda yaşam kalitesini de yükseltir. Yapılan araştırma İnsan Gelişmişlik İndeksi ve İngilizce seviyesi arasında da doğrudan bir korelasyon olduğunu göstermiştir. Aşağıdaki grafik düşük ve çok düşük İngilizce seviyesine sahip ülkelerin değişik seviyelerde gelişmişliğe sahip olduklarını göstermektedir. Fakat iyi İngilizce seviyesine sahip olan ülkelerin insani gelişmişlik seviyeleri daha yüksektir.

Hangi ülkelerin İngilizce seviyelerini geliştirmek için yatırım yaptıklarını bilmek, iş dünyasının yöneticilerine önemli bir bakış açısı kazandırır. Bu bakış açısı yöneticilere küresel piyasalarda rekabet avantajı kazandıracaktır.

Günümüz küresel iş dünyasında İngilizce bilmek artık bir lüks değil temel şart haline gelmiştir.


02-02-2016